Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2016

to, że cię nie gonią, nie znaczy, że masz stać
Reposted byveritas1Skydelanwalkthemoonselseysokomoniapuchaczkateistruenaturalginger

December 14 2015

July 10 2015

0824 c8d8
Reposted fromlouse louse viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
What I saw in my local grocery store
Reposted fromfabs3 fabs3 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 09 2015

5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapanimruk panimruk

July 05 2015

July 04 2015

Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka
6383 14d0 500
Reposted fromflufs flufs vianayantara nayantara
7680 4e7e
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianayantara nayantara
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 vianayantara nayantara
1934 19fc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaraindrops raindrops
...
Reposted fromweightless weightless viapsychoza psychoza
9517 4088
Reposted fromfuckblack fuckblack viapsychoza psychoza
3962 9640
Reposted fromimyours imyours viapsychoza psychoza
3359 e199
Reposted frompeper peper viapsychoza psychoza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl