Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

3263 232f
3255 8b9c 500
Reposted frommayamar mayamar viajstrbl jstrbl
Reposted frompeper peper viajstrbl jstrbl
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vialullaby lullaby

July 10 2016

to, że cię nie gonią, nie znaczy, że masz stać
Reposted bySkydelanveritas1walkthemoonselseysokomoniapuchaczkateistruenaturalginger

December 14 2015

July 10 2015

0824 c8d8
Reposted fromlouse louse viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
What I saw in my local grocery store
Reposted fromfabs3 fabs3 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 09 2015

5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapanimruk panimruk

July 05 2015

July 04 2015

Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka
6383 14d0 500
Reposted fromflufs flufs vianayantara nayantara
7680 4e7e
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianayantara nayantara
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 vianayantara nayantara
1934 19fc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaraindrops raindrops
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl