Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

Coraz mniej było na świecie mężczyzn, przed którymi warto było się rozebrać.
— Dzień dobry, kochanie
Reposted frompannacormac pannacormac viaraissa raissa
5227 dd70
Reposted fromtfu tfu viaraissa raissa
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaraissa raissa
Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można.
— Ochocki, Vithren
7170 cc9c

Niczego nie żałuję, czasem po prostu nie było warto.


7474 7d6a
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
8509 944a 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viairmelin irmelin
2012 9580
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
9176 b7e0 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viavaka vaka
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viavaka vaka
8157 fa08
Reposted fromkyte kyte viavaka vaka
0320 ded6 500
Reposted fromvaka vaka
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viavaka vaka
1709 e409 500
Reposted frompotentialproblem potentialproblem viavaka vaka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viavaka vaka
6401 1a26 500
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viavaka vaka
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viavaka vaka
Jutro będzie wiosna i będę dłużej pukać.
— Świetlicki - Upiór
Reposted fromvaka vaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl