Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

3175 35a8
Poświatowska Halina
Tags: poetry
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawhatashame whatashame

November 02 2014

6767 ff31
Tags: poetry
Reposted fromkonwalia konwalia viairmelin irmelin

September 23 2014

Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Tuwim
Tags: poetry
Reposted fromkupmibuty kupmibuty viapanimruk panimruk

September 06 2014

9819 f42d
jerzy ficowski
Tags: poetry
Reposted bywstydem wstydem

June 20 2014

7663 5852

A. Bursa ‘Miłość’.

Source: Ladymardy.

Tags: poetry bursa

June 13 2014

7593 017b 500
Grochowiak
Tags: poetry
Miron Białoszewski

(nie przypuszczałam)
Tags: poetry miron

June 09 2014

Nie wstydźcie się łez
Nie wstydźcie się łez młodości poeci.

Zachwycajcie się księżycem
Nocą księżycową
Czystą miłością i pieniem słowika.

Nie bójcie się wniebowzięcia
Sięgajcie po gwiazdę
Porównujcie oczy do gwiazd.

Wzruszajcie się pierwiosnkiem
Pomarańczowym motylem
Wschodem i zachodem słońca.

Sypcie groch łagodnym gołębiom
Obserwujcie z uśmiechem
Psy kwiaty nosorożce i lokomotywy.

Rozmawiajcie o ideałach
Deklamujcie odę do młodości
Ufajcie obcemu przechodniowi.

Naiwni uwierzycie w piękno
Wzruszeni uwierzycie w człowieka.

Nie wstydźcie się łez
Nie wstydźcie się łez młodzi poeci.
— Tadeusz Różewicz, "Oczyszczenie"

June 08 2014

June 04 2014

8595 c605 500
Tags: poetry
Reposted fromLittleJack LittleJack viahavingdreams havingdreams

June 03 2014

June 01 2014

Śpij,
przecież cicho.
Noc urasta deszczowa na szybach
i wiatr ślepy jak ja domem przyklęka.
Kto nam ten czas wolny od trwogi wydarł -
maleńka?
— K.K. Baczyński “Zła kołysanka”
Tags: poetry
Reposted fromRecklessKid RecklessKid

May 16 2014

Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

Tags: poetry
Reposted fromobliviate obliviate viazmora zmora

May 10 2014

7593 017b 500
Grochowiak
Tags: poetry
8339 149d 500
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Tags: poetry
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

May 08 2014

mam dwadzieścia pięć lat

a moje życie zamyka się w siedmiu dniach

jeden z tych siedmiu dni

jest dniem moich urodzin

jeden z tych siedmiu dni

będzie dniem mojej śmierci

 

żyłem a właściwie spałem

w poniedziałek wtorek środę

czwartek piątek sobotę niedzielę

był to bardzo dyskretny sen

z zachowaniem wszelkich niezbędnych

pozorów życia

 

obudziłem się nagle na widok pięknej lalki

obudziłem się na pogrzebie brata

na biodrach dziewczyny

na własnym weselu

 

mam dwadzieścia pięć lat

i jeszcze kilkanaście może kilkadziesiąt razy

budziły mnie wstrząsy zgrzyty przenosiny

z jednego łóżka domu do drugiego

 

obecnie coraz rzadziej się budzę

tutejsze powietrze górskie sprzyja moim snom

prowincja porusza się koło mnie na palcach

a siedem nianiek tygodnia kołysze mnie

i zawodzi wciąż jedną i tę samą kołysankę

 

 - Józef Baran

Tags: poetry
Reposted fromfilology filology viaciarka ciarka
9266 5e6a 500

Rafał Idzik

Tags: poetry
Reposted fromRecklessKid RecklessKid

May 07 2014

marcin świetlicki, listopad, nieomal koniec świata
Reposted byabisnthe abisnthe

May 05 2014

NIESWÓJ

ale się oswoję
nie pierwszy raz
tylko że różne te razy
— Miron Białoszewski
Tags: poetry miron
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viasfeter sfeter

May 04 2014

Ciebie już nie ma
Całe są tylko oczy
Osobno fragment biodra
I stopa

Gdyż nie ma większej rzeźni
Niż pamięć

— Tomasz Jastrun
Tags: poetry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl